Tây Sơn Ký: Những câu chuyện về thời đại của Hoàng đế Quang Trung

Tác giả Võ Nam Du

Thời lượng 3h53'

KênhSử Talk

Lời tựa

Thời đại Tây Sơn khởi đầu và kết thúc huy hoàng như một tia chớp. Vương triều chúa Nguyễn kéo dài 9 đời, cai trị Đàng Trong hơn 200 năm. Vậy mà, Nguyễn Nhạc chiếm Quy Nhơn, cả vương trìêu ấy như sương tan trong nắng sớm. Dẫn đến, vương tộc bị tàn hại. Từ đó, hành trình phục quốc của Nguyễn Ánh bắt đầu. Cuộc thư hùng giữa Quang Trung và Gia Long cũng khiến một thời trời long đất lở, khiến chúng ta tranh luận mãi chưa thôi. Tuy vậy, thời đại ấy không chỉ có Gia Long và Quang Trung, mà là một thời đại thánh thần. Nhân tài nhiều như sao buổi sớm. Chiến trận là nơi chứng kiến bao lớp anh hùng xuất thế. Đó là chưa kể đến những mưu chước thâm sâu chồng chéo, những câu hỏi đến nay vẫn chưa thể giải bày Tất cả đều là những thành tố tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Trong series này, tôi sẽ thử trả lời một vài câu hỏi nếu - thì, phơi bày vài điểm còn khuất tất, hay thử đặt ra một số giả thuyết thú vị. Mời thính giả cùng lắng nghe.

Danh sách

:
: