Kết quả tìm kiếm

  • Playlist
  • Audio
  • Tác Giả
  • Kênh

07.1. Không Tay Không Chân Không Sợ Hãi

Cuộc Sống Không Giới Hạn

01. Vài Lời Của Sư Cô Chân Không Với Độc Giả

60 Năm Theo Thầy Học Đạo Và Phụng Sự - Tập 4 - Cần Thơ Về Kinh Bắc

01. Vài Lời Của Sư Cô Chân Không Với Độc Giả

60 Năm Theo Thầy Học Đạo Và Phụng Sự - Tập 2 - Chân Bước Hộ Niệm, Hơi Thở Từ Bi

01. Vài lời của Sư cô Chân Không với độc giả

60 Năm Theo Thầy Học Đạo Và Phụng Sự - Tập 3 - Phương Hương Xuôi Vạn Lý

01. Vài Lời Của Sư Cô Chân Không Với Độc Giả

60 Năm Theo Thầy Học Đạo Và Phụng Sự - Tập 1 - Con Đường Mở Rộng

Chân Thiện Nhật

Đang Cập Nhật

W. Chan Kim

Đang Cập Nhật

Thạch Chân Ngữ

Đang Cập Nhật

Sư cô Chân Đoan Nghiêm

Sư cô Chân Đoan Nghiêm là một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai, đệ tử thứ 6 của Thiền sư Nhất Hạnh. Người Việt gốc Hoa, quốc tịch Anh, sinh năm 1962, tập sự xuất gia năm 1989, thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 9 năm 1990 tại chùa Cam Lộ, Làng Mai, pháp danh Tâm Hy Hữu, pháp tự Chân Đoan Nghiêm. Thọ giới lớn năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Sư cô được tiếp nhận truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với sự chứng minh của cố Hoà Thượng trước Mãn sau Giác, hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Mỹ Quốc. Sư cô Đoan Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sư Cô Thích Nữ Chân Không

Sư cô Thích Nữ Chân Không là một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai, tên thật là Cao Ngọc Phượng, sinh năm 1938, người tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Theo Thầy Làng Mai học đạo từ tháng 11 năm 1959 dưới hình thức cư sĩ tập sự xuất gia, giữ 14 giới Tiếp Hiện Xuất Gia từ tháng 2 năm 1966 với pháp danh Tâm Không và pháp tự Chân Không. Cô là một trong sáu vị đệ tử đầu tiên thọ giới Tiếp Hiện với Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn. Ba người nữ thọ giới Tiếp Hiện Xuất Gia và ba người nam thọ giới Tiếp Hiện Tại Gia. Đến khi Làng Mai có đủ tăng thân bốn chúng tu học, cô mới xin thầy chính thức xuống tóc. Vì cô đã trì giới Tiếp Hiện Xuất Gia trong suốt 22 năm 9 tháng nên Thầy truyền giới Khất Sĩ nữ cho Sư cô tại Núi Linh Thứu ngày 17.11.1988 với pháp tự Chân Không Nghiêm và cho bài thơ Mở thêm rộng lớn con đường.

Loading...