Kết quả tìm kiếm

  • Playlist
  • Audio
  • Tác Giả
  • Kênh

Giới Thiệu Sách Nói OSHO

OSHO - ĐẠO. Con Đường Không Lối (The Way of Tao)

Giới Thiệu Sách Nói OSHO

OSHO - Sáng Tạo Bừng Cháy Sức Mạnh Bên Trong

Giới Thiệu Sách Nói OSHO

OSHO - Thân Mật Cội Nguồn Của Hạnh Phúc

Giới Thiệu Sách Nói OSHO

OSHO - Can Đảm Là Chính Mình Trong Thế Giới Hiểm Nguy

Giới Thiệu Sách Nói OSHO

OSHO - Hạnh Phúc Tại Tâm

Trung Tâm Thiền Định Osho

OSHO - Sáng Tạo Bừng Cháy Sức Mạnh Bên Trong

01. Vài Nét Về Osho. Lời Nói Đầu

OSHO - Can Đảm Là Chính Mình Trong Thế Giới Hiểm Nguy

Osho

Osho (1931 – 1990) là một nhà huyền môn, bậc thầy tâm linh người Ấn Độ, và lãnh đạo của phong trào Rajneesh. Trong suốt cuộc đời của mình, ông được xem như là một vị thầy huyền bí, guru và bậc thầy tâm linh. Trong những năm 1960, ông đã đi khắp Ấn Độ như một diễn giả công cộng và là nhà phê bình thẳng thắn đối với chủ nghĩa xã hội, Mahatma Gandhi, và đạo Hindu chính thống.Ông cũng chủ trương một thái độ cởi mở hơn với tình dục, và vì thế mà ông có biệt danh là đạo sư tình dục ở Ấn Độ và sau này là trên báo chí quốc tế, tuy vậy càng ngày thái độ cởi mở này càng được xã hội chấp nhận.

Loading...