Kết quả tìm kiếm

  • Playlist
  • Audio
  • Tác Giả
  • Kênh

Harvard Business Review Press

Đang Cập Nhật

Havard Business Review

Nhà xuất bản Kinh doanh Harvard (Harvard Business Publishing) được thành lập vào năm 1994, trực thuộc trường kinh doanh Havard với sứ mệnh đem đến những ý tưởng đột phá và tư duy hiện đại nhất cho giới quản trị toàn thế giới. Havard Business Review (HBR) nắm giữ kho tàng tri thức khổng lồ hbr.org với 400.000 subscribers và nhiều định dạng content khác nhau: article, podcast, graphics, case study... liên tục cập nhật các bí quyết quản lý mới nhất tại các quốc gia phát triển. HBR đã trở thành điểm đến hàng đầu cho tư duy quản lý thông minh, cung cấp cho các nhà quản lý và lãnh đạo những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm tốt nhất để giải quyết vấn đề hiệu quả và tạo ra tác động tích cực. HBR là ấn phẩm về quản trị kinh doanh uy tín hàng đầu thế giới, rất nhiều thuật ngữ và khái niệm về quản trị kinh doanh như “Thẻ điểm cân bằng”, “Năng lực cốt lõi”, “Tái cơ cấu”, “Toàn cầu hóa”… xuất hiện lần đầu tiên là trong các bài viết trên tạp chí HBR với các tác giả là những chuyên gia nổi tiếng đình đám.

Harvard Business School Press

Đang Cập Nhật

Loading...