Lagom Vừa Đủ - Đẳng Cấp Sống Của Người Thụy Điển

Tác giả Linnea Dunne

Thời lượng 2h47'

KênhFirst News - Trí Việt

Giá bán lẻ 52.800đ 52.800đ

Sản phẩm đã được thêm vào.
Vui lòng kiểm tra lại giỏ hàng.

Lời tựa

“Lagom” là một tính từ dùng để chỉ sự vừa phải, không quá nhiều mà cũng chẳng quá ít. Thật khó để có thể chuyển tải hết ý nghĩa của từ lagom sang bất kỳ thứ tiếng nào khác. Người Thụy Điển dùng Lagom như “kim chỉ nam” chung cho cả dân tộc, hình thành nên phong cách sống, ứng xử, giao tiếp, và thậm chí cả ẩm thực của riêng mình.

Danh sách

:
: