Lãnh Đạo Bằng Sức Mạnh Trí Tuệ Cảm Xúc

Tác giả Havard Business Review

Thời lượng 6h54'

KênhFirst News - Trí Việt

Giá bán lẻ 88.800đ 88.800đ

Sản phẩm đã được thêm vào.
Vui lòng kiểm tra lại giỏ hàng.

Lời tựa

Định kiến về sự phiền nhiễu của cảm xúc tại nơi làm việc đã cắm rễ quá sâu trong suy nghĩ của hầu hết chúng ta. Trên thực tế, mặc dù năng lực nhận thức thuần túy và năng lực chuyên môn là cần thiết cho công việc, nhưng chính các năng lực trí nhớ cảm xúc mới giúp phân định ra nhà lãnh đạo xuất chúng.

Danh sách

:
: