Sứ Mệnh Khởi Nghiệp

Tác giả MJ DeMarco

Thời lượng 7h39'

KênhFirst News - Trí Việt

Giá bán lẻ 239.400đ 239.400đ

Sản phẩm đã được thêm vào.
Vui lòng kiểm tra lại giỏ hàng.

Lời tựa

Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận thức ra sự thật, định hướng lại bản thân, cung cấp các cách thức, nguyên tắc và chiến lược cả về phát triển bản thân và khởi nghiệp để tìm lại cuộc sống tự do cả về thời gian và các phương tiện vật chất đầy đủ để sống trọn vẹn, mãn nguyện và hạnh phúc.

Danh sách

:
: