Vị Giám Đốc Hiệu Qủa

Tác giảKen Blanchard

Thời lượng2h14'05

KênhFirst News - Trí Việt

Giá bán lẻ 24.000đ 24.000đ

Sản phẩm đã được thêm vào.
Vui lòng kiểm tra lại giỏ hàng.

Lời tựa

Câu chuyện về Vị Giám đốc Hiệu quả được biên dịch từ quyển The On-Time, On-Target Manager của tác giả kiêm nhà quản trị tài ba Ken Blanchard sẽ giúp bạn nhìn nhận lại bản thân cũng như đề ra giải pháp để mọi lĩnh vực mà mình đang theo đuổi để đạt hiệu quả cao nhất. Những giá trị của cuốn sách này chỉ gói gọn trong ba chữ P mà mỗi chữ P là một trải nghiệm thực tế: Chữ P thứ nhất (Priority) giúp bạn chiến thắng sự chậm trễ; chữ P (Propriety) thứ hai trao cho bạn chìa khóa để nâng cao chất lượng và chữ "P " (Commitment) thứ ba giúp bạn tìm được mục tiêu của chính mình.

Danh sách

:
: