Người Thông Minh Không Làm Việc Một Mình

Tác giảRodd Wagner - Gale Muller

Thời lượng3h30'

KênhFirst News - Trí Việt

Lời tựa

Rất nhiều đã viết nên các cuốn sách tuyệt vời tựa tuyệt vời cùng hợp tác làm việc với người khác. Tuy nhiên, trong khi một số mối quan hệ hợp tác gặt hái thành công vượt bậc thì số khác lại không thể.

:
: