[Sách Tóm Tắt] HBR - 20 Phút Quản Lý Sếp

Tác giảHarvard Business Review Press

Thời lượng3h30'

KênhAlphabooks

Lời tựa

Tóm tắt Quyển sách 20 Phút Quản Lý Sếp của Tác giả Harvard Business Review Press từ Nhà Phát Hành Sách AlphaBooks

:
: