HBR On Point 2021 - Các Nhà Quản Lý Mới

Tác giả Havard Business Review

Thời lượng 5h57'

KênhAlpha Books

Giá bán lẻ 60.000đ 60.000đ

Sản phẩm đã được thêm vào.
Vui lòng kiểm tra lại giỏ hàng.

Lời tựa

**Điểm đặc biệt của cuốn sách: Những bài viết trong cuốn sách được sắp xếp tương ứng với từng bước để bạn chuyển đổi từ một cá nhân đóng góp xuất sắc sang trở thành một nhà quản lý có tầm ảnh hưởng Làm rõ những quan niệm sai lầm của các nhà quản lý mới về vai trò của chính mình và trách nhiệm then chốt của việc lãnh đạo, từ đó đưa ra giải pháp để tạo ra sự thay đổi tích cực trong quá trình chuyển đổi sang quản lý và tạo ra kết quả có giá trị cho tổ chức. Ấn phẩm có sự hiện diện của Michael D. Watkins, chủ tịch của Genesis Advisers, giáo sư tại IMD, tác giả của cuốn sách best-seller toàn cầu đã được Alpha Books mua bản quyền và xuất bản: “90 ngày đầu tiên làm sếp” (The first 90 days).

Danh sách

:
: