Người Lính Điện Biên Kể Chuyện

Tác giả Đỗ Ca Sơn - Kiều Mai Sơn

Thời lượng 1h44'

KênhNXB Kim Đồng

Giá bán lẻ 18.000đ 18.000đ

Sản phẩm đã được thêm vào.
Vui lòng kiểm tra lại giỏ hàng.

Lời tựa

"Tôi không kể lịch sử chiến dịch, không kể về những diễn biến của chiến dịch, mà tôi kể những mẩu chuyện những người lính chúng tôi ở trung đoàn 174 của đại đoàn 316 đã chiến đấu như thế nào, đã sống như thế nào trong 56 ngày đêm ấy"

Danh sách

:
: