Cuộc Cách Mạng Một - Cọng - Rơm

Tác giả Masanobu Fukuoka

Thời lượng 4h33'

KênhXanh Shop

Lời tựa

“Cuộc Cách Mạng Một - Cọng - Rơm” là cuốn sách nổi tiếng của Masanobu Fukuoka, người khai sinh nông nghiệp tự nhiên của Nhật Bản và thế giới. Cuốn sách (đã được dịch ra 25 thứ tiếng) không chỉ là sự trải nghiệm về cách thức nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp trong sự tương tác hài hòa với môi trường tự nhiên mà còn đem đến cho người đọc những suy tưởng thú vị về triết học, về ăn uống, về y học và cuộc sống. Quyển sách này là quà tặng từ Xanh Shop gửi tặng đến cộng đồng, phục vụ cộng đồng miễn phí, với mong muốn lan toả tinh thần nông nghiệp bền vững, sống hài hoà với tự nhiên của Masannobu Fukuoka.

Danh sách

:
: