An Tư Công Chúa

Tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Thời lượng 4h16'

KênhThi Văn Thư Quán

Lời tựa

An Tư - số phận một cá nhân nhưng cũng là tiêu biểu cho những hi sinh mất mát của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. An Tư - tiểu thuyết về một bậc liệt nữ nhưng cũng là bức tranh toàn cảnh về lịch sử đất nước trong đó có kinh thành Thăng Long, ở vào một thời diểm đầy thách thức nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc. “Các bạn đón coi An Tư của Nguyễn Huy Tưởng và các bạn sẽ không thẹn về lịch sử, về lịch sử tiểu thuyết và về tiểu thuyết nước nhà”.

Danh sách

:
: